Olet täällä

Avoinna KEHITYS- JA TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRKA

Reisjärvi on n. 3000 asukkaan elinvoimainen ja virkeä maaseutukunta Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Asuinpaikkakuntana Reisjärvi tarjoaa erinomaiset olosuhteet hyvien peruspalveluiden, puhtaan, luonnon-kauniin ja turvallisen ympäristön sekä monipuolisten harrastusmahdollisuuksien muodossa.

Haemme vakituiseen virkasuhteeseen

KEHITYS- JA TALOUSPÄÄLLIKKÖÄ

Tehtävän aloitus 1.4.2018 tai sopimuksen mukaan.

Virkaan kuuluvat talouden ja rahoituksen suunnittelu sekä vastuu taloushallinnon kokonaisuudesta. Toimit myös kunnan konserniyhtiöiden kehittämiseen ja elinvoimaan liittyvissä tehtävissä suoraan kunnanjohtajan alaisena, hallinto-osaston päällikkönä ja johtoryhmän jäsenenä.

Pätevyysvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto, tai muu virkaan soveltuva AMK- tasoinen koulu-tus sekä kokemusta vaativista taloushallinnon ja suunnittelun tehtävistä. Eduksi katsotaan myös kokemus erilaisista kehittämishankkeista.

Odotamme sinulta kykyä toimia yhteistyössä erilaisten organisaatioiden ja ihmisten kanssa, johtamiskoke-musta, positiivista ja innostavaa asennetta sekä verkostoitumistaitoja. Tehtävässä onnistuminen edellyttää itsenäistä ja aktiivista otetta, tarkkuutta sekä paineensietokykyä.

Tarjoamme mukavan, innostavan työporukan sekä osaavia tiimipelaajia yhdessä tekemiseen ja onnistumi-seen.

Palkkaus on KVTES:n mukainen, koulutuksesta ja kokemuksesta riippuen. Tehtävässä noudatetaan 6 kuu-kauden koeaikaa. Ennen lopullista virkavaalin vahvistamista on toimitettava hyväksyttävä todistus tervey-dentilasta.

Kehitys- ja talouspäällikön viran hakuaikaa on jatkettu 16.2.2018 klo 16 saakka. Virkaa aiemmin hakeneet otetaan virkaa täytettäessä huomioon.

Tiedusteluihin vastaa kunnanjohtaja Raija Potila, 040 3008200 ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Jouni Tilli 040 5906526.

Hakemus liitteineen Kehitys- ja talouspäällikön virkaan on jätettävä 16.2.2018 klo 16 mennessä tämän linkin kautta.