Olet täällä

ELY-keskus tekee kesän 2017 aikana maastomittauksia

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tiedottaa / toukokuu 2017

ELY-keskus tekee kesän 2017 aikana maastomittauksia

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tekee tämän kesäkauden aikana maastomittauksia Reisjärven, Nivalan, Ylivieskan, Siikalatvan ja Siikajoen kuntien alueella Kalajanjoella, Kalajoella, Lamujoella ja Siikajoella.

Mittaukset tehdään GPS-laitteella. Tulokset mittauksista valmistuvat syyskuun loppuun mennessä. Mittaustuloksia käytetään mm. tulvan haittavaikutuksiin perehtyvässä tutkimuksessa.

Työssä joudutaan liikkumaan jalkaisin jokivarren peltoaluilla ja niiden ympäristöissä. Työssä pyritään aiheuttamaan mahdollisimman vähän haittaa ja vahinkoa. Aiheutunut haitta tai vahinko korvataan maanomistajille, mikäli he niin vaativat.

Maastomittaukset suorittaa diplomityöntekijä Lauri Ikkala.

Lisätietoja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,  Lauri Ikkala, puh. 050 3960 397