Olet täällä

Haku päätoiminen tuntiopettaja (2 kpl)

REISJÄRVEN KUNNAN koulutoimessa julistetaan haettavaksi väliaikaista täyttöä varten lukuvuodeksi 2016-2017
   PÄÄTOIMISEN LUOKANOPETTAJAN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄT sekä
   PÄÄTOIMISEN ERITYISOPETTAJAN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄT (pu-lu-ki)
Virkojen kelpoisuusvaatimukset ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (1998/986) mukaiset. Palkkaus määräytyy opetusalan virkaehtosopimuksen mukaan.
Hakemukset, joihin tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset sekä ansioluettelo/cv, on toimitettava viimeistään 24.5.2016 osoitteeseen Reisjärven koululautakunta, Reisjärventie 8 A, 85900 REISJÄRVI varustettuna merkinnällä ”Tuntiopettaja” tai sähköisesti osoitteeseen aila.luikku@reisjarvi.fi. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.
Valitun on toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote kuukauden kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.
Lisätietoja antaa pk reht/sivtj Aila Luikku, p. 040 3008 400.
Reisjärvi 10.5.2016 Koululautakunta