Olet täällä

Haku tekninen johtaja

Reisjärven kunta on n. 2900 asukkaan kunta Pohjois-Pohjanmaalla.

Kunnassa on haettavana  teknisen johtajan virka.

 

Tekninen johtaja toimii teknisen toimen vastuualueen esimiehenä ja on johtoryhmän jäsen. Tekninen johtaja johtaa, kehittää ja huolehtii vastuualueen tehtävien hoidon toteutumisesta sekä hoitaa tulosvastuullisesti vastuualueensa. Tehtäväalue sisältää teknisen hallinnon, maankäytönsuunnittelun, kunnan omistamat kiinteistöt, ravintohuollon, liikunta-alueet, liikenneväylät ja yleiset alueet, liiketoimintalaitokset (viemäri- ja kaukolämpölaitos) sekä tiejaoston.

 

Tekninen johtaja yhdessä hallinnon kanssa kehittää, ohjaa, johtaa ja valvoo toimialansa palveluita sekä avustaa kunnan keskushallintoa ja elinkeinotoiminnan kehittämistä. Vastaa kunnan talonrakennuksen ja julkisen käyttöomaisuuden investointien suunnittelusta ja käytännön toteuttamisesta sekä avustaa muita hallintokuntia tilahankkeiden hanke- ja yleissuunnittelussa. Yhdessä lautakunnan kanssa vastaa kaavoituksen käytännön toteutuksesta.

 

Reisjärven kunnan hallintosäännön mukaan tekniseksi johtajaksi voidaan valita henkilö, jolla on teknillisen korkeakoulun tai yliopiston rakennusinsinööriosastolla suoritettu diplomi-insinöörin tutkinto sekä perehtyneisyys maa- tai talonrakentamisen tai vesihuoltotekniikkaan tai teknillisen opiston rakennusosastolla suoritettu insinöörin tutkinto sekä käytännön kokemusta maa- tai talonrakentamiseen tai vesihuoltoon liittyvissä tehtävissä.

Virkaan valittavalta odotetaan johtamis- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, kehittämismyönteisiä toimintatapoja, käytännön kokemusta kaavoituksesta ja maankäytöstä, projektien läpiviemistä ja kunnallistekniikan rakentamisesta, julkisista hankinnoista sekä kunnallishallinnosta ja –taloudesta sekä muutosjohtajuutta.

 

Tekninen johtaja valitaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.9.2016 alkaen. Virassa noudatetaan koeaikaa, jonka pituus on 6 kk. Palkkaus ja virkasuhteen ehdot TS:n mukaan. Hakuprosessissa voidaan tarvittaessa käyttää ulkopuolista arvioijaa.

 

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

 

Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa 31.5.2016 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Reisjärven kunta, Reisjärventie 8, 85900 REISJÄRVI. Kuoreen merkintä; teknisen johtajan virka tai sähköisesti osoitteeseen reisjarvi@reisjarvi.fi. Hakemuksen liitteenä pyydämme toimittamaan kopiot tärkeimmistä opinto- ja työtodistuksista sekä ansioluettelon. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

 

Lisätietoja tehtävästä antavat

-va. kunnanjohtaja Mauno Ranto, puh. 040 3008 200, mauno.ranto@reisjarvi.fi

-tekninen johtaja Matti Kiviniemi puh. 040 3008 250, matti.kiviniemi@reisjarvi.fi