Olet täällä

Hakuilmoitus, tuntiopettajat

REISJÄRVEN kunnan koululaitoksessa julistetaan haettavaksi seuraavat päätoimisen tuntiopettajan tehtävät

* 1.9.2018 – 1.6.2019 yläkoulun ja lukion tuntiopettajan tehtävät (psykologia, uskonto, oppilaanohjaus, liikunta)

* 20.8.2018 – 1.6.2019 matematiikan ja kemian tuntiopettajan tehtävät (sekä muita matemaattisia aineita)

Tehtävien kelpoisuusvaatimukset ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (1998/986) mukaiset.

Palkkaus määräytyy opetusalan virkaehtosopimuksen mukaan.

Hakemukset, joihin tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset sekä ansioluettelo, on toimitettava 27.7.2018 klo 12 mennessä osoitteeseen Reisjärven koulutoimisto, Kisatie 5, 85900 Reisjärvi varustettuna merkinnällä ”Hakemus” tai sähköpostitse osoitteeseen markku.puronhaara@reisjarvi.fi.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote kuukauden kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Lisätietoja antaa sivj-reht. Markku Puronhaara (puh. 040-3008400).

Reisjärvi 9.7.2018 Koululautakunta