Olet täällä

Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistäminen 2016

KOULULAISTEN JA OPISKELIJOIDEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN (kesä 2016)

 

Suomenselän Osuuspankki tukee Reisjärvisten 15-17 -vuotiaiden nuorten työllistymistä kunnalle tai kunnan kautta Ppky Selänteen Reisjärven yksiköihin kesätyöntekijöiksi 2400 eurolla. Työllistyminen toteutetaan kesän 2016 aikana.

 

TYÖNANTAJANA MUU KUIN KUNTA

 

Reisjärven kunta tukee nuorten kesätyöllistämistä myöntämällä kesätyöllistämistukea työnantajalle, joka 1.5.–31.8.2016 välisellä ajalla työllistää 2000 tai aiemmin syntyneen reisjärvisen (asuu henkikirjan mukaan viimeistään 1.1.2016 alkaen Reisjärvellä) koululaisen tai opiskelijan (ollut koulussa/opiskelemassa kevät­lukukaudella 2016).

 

1)   Vuonna 2000 syntyneet (= pääasiassa peruskoulun 9. luokkalaiset)

*  työllistämisaika kaksi viikkoa
(tai enemmänkin, mutta tuki maksetaan vain kahdelta viikolta)

*  tuki maksetaan vain yhden kerran yhtä henkilöä kohden                                                                 

*  tuen määrä on 140 €/2 viikkoa/henkilö   

 

2)    Vuonna 1999 tai aiemmin syntyneet

*  työllistämisaika kolme viikkoa
(tai enemmänkin, mutta tuki maksetaan vain kolmelta viikolta)

*  tuki maksetaan vain yhden kerran yhtä henkilöä kohden

*  tuen määrä on 255 €/3 viikkoa/henkilö

 

Työnantaja huolehtii palkanmaksusta ja sotu- yms. palkan sivukuluista. Kesätyö 2016 -ilmoittautumislomakkeita saa kunnantalon neuvonnasta tai lomakkeen voi tulostaa tämän sivun alareunassa olevasta linkistä. Ilmoittautumislomakkeet tulee jättää kunnantalon neuvontaan 4.5.2016 mennessä tai viimeistään ennen työsuhteen alkua.

Kunnantalon neuvonnassa pidetään luetteloa kesätyöpaikkahakijoista, joista työnantajat voivat tiedustella ja varata kesätyöntekijöitä. Pääsääntöisesti nuori hakee itse työpaikan ja sen saatuaan nuoren tulee ilmoittaa siitä kunnantalon neuvontaan. Tukea ei makseta perheenjäsenen työllistämisestä.

Työnantaja hakee kesätyöllistämistuen Reisjärven kunnalta sen jälkeen, kun työsopimus työntekijän kanssa on tehty ja yli puolet työsopimuksen kestoajasta on kulunut. Lasku ja kopio työsopimuksesta lähetetään Reisjärven kuntaan ja kuoreen merkintä ”kesätyöllistäminen” tai tuomalla ne kunnantalon neuvontaan. Jotta tukikelpoisuus voidaan tarkistaa, kunnalla tulee olla ilmoittautumislomakkeen tiedot käytettävissä ennen tuen maksamista työnantajalle.