Olet täällä

Kunnanjohtajan viran hakuaikaa jatkettu

 

Reisjärven kunta on n. 2900 asukkaan kunta Pohjois-Pohjanmaalla.
Nyt kunnassa on haettavana kunnanjohtajan virka.

Reisjärven kunnanjohtaja hoitaa kuntalakiin ja muuhun lainsäädäntöön perustuvia kunnanjohtajan tehtäviä. Työn keskeisiä painopistealueita ovat kunnan taloudenpito, kuntaorganisaation johtaminen ja yhteistyösuhteet sidosryhmien kanssa. Elinkeinoelämän kehittäminen on osa kunnanjohtajan tehtävänkuvaa.

Reisjärven kunnan hallintosäännön mukaan kunnanjohtajaksi voidaan valita henkilö, joka koulutuksensa tai käytännössä saavutetun kokemuksensa perusteella on katsottava tehtävään päteväksi.Arvostamme johtajakokemusta, elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tuntemusta, hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, yhteiskuntasuhteita sekä rohkeutta ja taitoa toimia muutostilanteissa.

Kunnanjohtaja valitaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Virassa noudatetaan koeaikaa, jonka pituus on 6 kk. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät soveltuvin osin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Hakuprosessissa voidaan käyttää ulkopuolista arvioijaa. Kunnanjohtajalle tehdään johtajasopimus.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa 7.11.2016 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Reisjärven kunta, Reisjärventie 8, 85900 REISJÄRVI. Kuoreen merkintä; kunnanjohtajan virka tai sähköisesti osoitteeseen reisjarvi@reisjarvi.fi. Hakemuksen liitteenä pyydämme toimittamaan kopiot tärkeimmistä opinto- ja työtodistuksista sekä ansioluettelon. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kunnanjohtajan viran hakuaikaa on jatkettu 7.11.2016 saakka. Virkaa aiemmin hakeneet ja suostumuksen antaneet otetaan virkaa täytettäessä huomioon.

Lisätietoja tehtävästä antavat

- valtuuston puheenjohtaja Jyrki Halonen, puh 0400 509 643, jyrki.halonen@reisjarvi.fi
- kunnanhallituksen puheenjohtaja Teuvo Nyman, puh 0400 247 029, teuvo.nyman@reisjarvi.fi
- va. kunnanjohtaja Mauno Ranto, puh. 040 3008 200, mauno.ranto@reisjarvi.fi