Olet täällä

Kuntavaalit, äänestysajat, -paikat, kotiäänestykseen ilmoittautuminen

Äänestäjä on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä äänestyspaikalla,
esim. esittämällä ajokortin, passin, henkilökortin tai kuvallisen Kela-kortin.
Poliisi myöntää maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten,
jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa.

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017 klo 9-20
Äänestyspaikka on kunnantalo, valtuustosali, Reisjärventie 8

Ennakkoäänestys toimitetaan 29.3.-4.4.2017
Yleinen ennakkoäänestyspaikka
on kunnantalo, valtuustosali,
Reisjärventie 8. Aukioloajat ovat:
- ke 29.3.                            klo 12:00 – 17:00
- to 30.3.                             klo 10:00 – 17:00
- pe 31.3.                            klo 12:00 – 17:00
- la-su 1.-2.4.                     klo 12:00 – 15:00
- ma-ti 3.-4.4.                     klo 12:00 – 17:00

Laitoksissa (terveyskeskuksen vuodeosasto, palvelukeskus Honkalinna ja palvelukoti Rantaniemi)
toimitettavasta ennakkoäänestysajankohdasta tiedotetaan ao. laitoksessa erikseen.

Kotiäänestys toimitetaan äänestäjälle erikseen ilmoitettuna klo 9:n ja 20:n välisenä aikana.

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen

Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä
ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotona.
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa
samassa taloudessa asuva omaishoitaja, joka on ko. kunnassa äänioikeutettu ja joka on tehnyt omaishoitosopimuksen.

Ilmoittautuminen tehdään kirjallisesti Reisjärven kunnan keskusvaalilautakunnalle, Reisjärventie 8
tai puhelimitse keskusvaalilautakunnan sihteeri Päivi Kokkoniemelle puh. 0403008202 tai
hänen estyneenä ollessa palvelusihteeri Sirpa Hirviselle puh. 0403008203.
Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö.
Samassa ilmoituksessa mainitaan, jos omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.
Ilmoitus on tehtävä viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16. Määräaika on ehdoton
.
Ilmoituslomakkeita saa kunnantalolta.

Keskusvaalilautakunta