Olet täällä

Kuntavaalien ehdokasasettelu

Reisjärven kunnassa valitaan 17 valtuutettua 1.6.2017 alkavaksi nelivuotiskaudeksi.

Ehdokashakemus ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on annettava
kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.2.2017 ennen klo 16
Samassa yhteydessä on toimitettava myös mahdolliset ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista.
Asiakirjat vastaanottaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Päivi Kokkoniemi kunnantalolla
15.2.- 27.2.2017 arkisin klo 9.00-15.00 ja tiistaina 28.2.2017 klo 9.00-16.00
osoitteessa Reisjärventie 8, 85900  Reisjärvi, puh 0403008202.
Myös muut vaalilain tarkoittamat keskusvaalilautakunnalle tarkoitetut asiakirjat on jätettävä em. henkilölle samaan paikkaan.

Oikeusministeriön vahvistamat kaavat lomakkeille, joita voidaan käyttää ehdokkaiden asettamisessa,
löytyvät vaalisivuilta osoitteesta http://www.vaalit.fi/fi/index/vaalit/kunnallisvaalit/vaalikelpoisuusjaehdokasasettelu/ehdokasasettelulomakkeet-kunnallisvaalit.html

Keskusvaalilautakunta