Olet täällä

Vaalit

Seuraavat vaalit: Kuntavaalit 9.4.2017, ennakkoäänestys kotimaassa 29.3.-4.4. ja ulkomailla 29.3.-1.4.
Vaalipäivä on virallinen liputuspäivä.

Keskeiset periaatteet

  • vaaleissa on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus
  • vaalit ovat välittömät ja salaiset
  • kunkin äänestäjän on äänestettävä itse
  • äänestämisen on tapahduttava vaaliviranomaisen edessä

Vaaliviranomaiset

  • oikeusministeriö toimii ylimpänä vaaliviranomaisena
  • kunnassa vaalien toimittamisesta huolehtii valtuuston toimikaudekseen asettama keskusvaalilautakunta
  • vaalipäivän äänestyksestä huolehtii kunnanhallituksen erikseen kutakin vaalia varten asettama vaalilautakunta
  • laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten kunnanhallitus asettaa kutakin vaalia varten erikseen vaalitoimikunnan
  • keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtäviä hoitaa toimistosihteeri Päivi Kokkoniemi, p 0403008202

Äänestäminen

Äänioikeutettu voi äänestää joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Äänestyspaikat

Reisjärven kunta kuuluu Oulun vaalipiiriin. Reisjärven kunnassa on yksi ennakkoäänestyspaikka, joka on kunnantalon valtuustosali, Reisjärventie 8. Reisjärven kunta muodostaa yhden äänestyalueen. Vaalipäivän äänestypaikka on myös valtuustosalissa. Äänestysajat ja -paikat löydät tästä.

Lisätietoja  oikeusministeriön vaalit -sivuilta