Olet täällä

Hallintopalvelut

Hallintopalvelut huolehtii kunnanvaltuuston ja -hallituksen asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta, yleisten vaalien järjestämisestä, keskusarkistosta ja keskushallinnon tiedotustoiminnasta. Keskushallinnon kirjaamo, neuvontapiste, Kelan yhteispalvelupiste ja Jokilatvan opiston Reisjärven osaston toimisto sijaitsevat hallintopalveluissa.

 

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka kuuluvat kuntouttavasta työtoiminnasta säädettyjen lakien ja asetusten piiriin (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta). Se perustuu aktivointisuunnitelmaan, jonka TE-toimen asiantuntija ja kuntayhtymän sosiaalityöntekijä laativat yhdessä henkilön kanssa. Tavoitteena on vahvistaa ja tukea henkilön työkykyä ja arjenhallintaa sekä parantaa henkilön työllistymis- tai kouluttautumismahdollisuuksia. 

Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan järjestää kunnan tai kuntayhtymän eri toimipisteissä, seurakunnan tai yhdistysten toiminnoissa avustavissa tehtävissä.

 

Kuntalaisaloite

Kuntalaisaloite.fi palvelussa voi tehdä palvelussa mukana oleville kunnille kuntalaisaloitteita sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita.
Kuntalaisaloite.fi on oikeusministeriön tarjoama palvelu ja sen käyttö on turvallista ja maksutonta. 

Kuntalaisaloite.fi