Olet täällä

Reisjärven kunta hakee etsivää nuorisotyöntekijää

Reisjärven kunta hakee    etsivää nuorisotyöntekijää

Etsivän nuorisotyöntekijän tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa olevia alle 29-vuotiaita nuoria ja ohjata heitä sellaisten palveluiden ja tukien piiriin, joilla edistetään nuorten pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Nuoria ohjataan ja autetaan sekä yksilöllisesti että kokonaisvaltaisesti. Etsivän nuorisotyöntekijän tehtäviin sisältyy myös muuta nuorisotyötä.

Kunnanjohtajan viran hakuaikaa jatkettu

 

Reisjärven kunta on n. 2900 asukkaan kunta Pohjois-Pohjanmaalla.
Nyt kunnassa on haettavana kunnanjohtajan virka.

Reisjärven kunnanjohtaja hoitaa kuntalakiin ja muuhun lainsäädäntöön perustuvia kunnanjohtajan tehtäviä. Työn keskeisiä painopistealueita ovat kunnan taloudenpito, kuntaorganisaation johtaminen ja yhteistyösuhteet sidosryhmien kanssa. Elinkeinoelämän kehittäminen on osa kunnanjohtajan tehtävänkuvaa.

Sivut

Tilaa syöte Reisjärven kunta RSS