Olet täällä

Opiskelija-avustus 2018

Reisjärven kunta maksaa opiskelija-avustusta ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevalle tai
lukion jälkeisiä opintoja suorittavalle opiskelijalle, jos hänen kotipaikkansa on ollut 31.12.2017 Reisjärvi.

Tarkemmat avustuksen myöntämisehdot löytyvät hakemuksesta.
Avustuksen suuruus on 170 euroa.
 

Liitteenä olevan opiskelija-avustushakemuksen voi täyttää ja tulostaa tai noutaa kunnantalon neuvonnasta. 

Vuoden 2018 hakemus on toimitettava kuntaan viimeistään 28.2.2018

Hakemuksesta tulee ilmetä opiskelun päätoimisuus, joka todistetaan oppilaitoksesta hankittavalla todistuksella.