Olet täällä

Reisjärven kunta hakee etsivää nuorisotyöntekijää

Reisjärven kunta hakee    etsivää nuorisotyöntekijää

Etsivän nuorisotyöntekijän tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa olevia alle 29-vuotiaita nuoria ja ohjata heitä sellaisten palveluiden ja tukien piiriin, joilla edistetään nuorten pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Nuoria ohjataan ja autetaan sekä yksilöllisesti että kokonaisvaltaisesti. Etsivän nuorisotyöntekijän tehtäviin sisältyy myös muuta nuorisotyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto (sosionomi, yhteisöpedagogi) tai toisen asteen nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan tutkinto tai muu soveltuva koulutus.  Arvostamme kokemusta nuorten kanssa työskentelystä sekä hyviä sosiaalisia valmiuksia ja itsenäistä työotetta.

Nuorisotyöntekijä palkataan määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.1. – 31.12.2017. Työsuhteessa noudatetaan koeaikaa, jonka pituus on 4 kk. Palkka määräytyy KVTES:n mukaan. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa 21.11.2016 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Reisjärven kunta, Reisjärventie 8, 85900 REISJÄRVI. Kuoreen merkintä; Nuorisotyöntekijä tai sähköisesti osoitteeseen reisjarvi@reisjarvi.fi. Hakemuksen liitteenä pyydämme toimittamaan kopiot tärkeimmistä opinto- ja työtodistuksista sekä ansioluettelon. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Lisätietoja tehtävästä antavat
- vapaa-aikasihteeri Teijo Haapaniemi puh. 040 3008 490, teijo.haapaniemi@reisjarvi.fi
- va. kunnanjohtaja Mauno Ranto, puh. 040 3008 200, mauno.ranto@reisjarvi.fi
- peruskoulujen rehtori Aila Luikku, p. 040 3008 400, aila.luikku@reisjarvi.fi