Biologia (BI)

Kurssien suoritusjärjestys:

Kurssien suoritusjärjestys on vapaa.

Arviointi:

Kaikki kurssit arvioidaan numeroin

Pakolliset kurssit:

BI01. Toimiva eliömaailma

 • perustiedot solusta
 • eliöiden luokittelu
 • eliöryhmien rakenteen ja elintoimintojen keskinäistä vertailua
 • eläinten käyttäytyminen
 • ekologia ja ympäristönsuojelu

BI02. Perinnöllisyys ja evoluutio

 • lisääntyminen
 • geenien toiminta aineenvaihdunnan ja perinnöllisyyden ohjaamisessa
 • perinnöllisyyden perusmekanismeja ja lainalaisuuksia solun, yksilön ja populaation tasolla
 • yksilönkehitys
 • evoluutio
 • ihmisen mahdollisuudet kehityksen ohjaajana

Syventävät opinnot:

BI03 Ihmisen rakenne ja elintoiminnat

 • kudokset ja elimet
 • elimistöjen rakenne ja toiminta
 • puolustusmekanismit
 • ympäristö ja terveys

BI04. Biologian sovelluksia

 • mikrobiologiaa
 • solu ja geenit
 • modernia geenitekniikkaa ja sen sovelluksia
 • geenitekniikkaa teollisuudessa ja ympäristönhoidossa
 • kasvi- ja eläinjalostus
 • siirtogeenisyys
 • tautigeenit ja geenihoito sekä niiden riskit ja eettiset ongelmat

BI05. Ympäristöekologia

 • alkuperäisen luonnon suojelu
 • maaperän pilaantuminen ja suojelu
 • vesien pilaantuminen ja suojelu
 • ilman pilaantuminen ja suojelu
 • radioaktiivisuus ympäristön ja ihmisen kannalta
 • jätehuolto
 • ympäristönsuojelu yksilön ja eri järjestöjen toimesta

Kurssi sopii hyvin itsenäisesti opiskeltavaksi.

BI06. Mikrobit

 • mikrobien asema eliökunnan järjestelmässä
 • mikrobien elinehdot
 • mikrobien rakenne ja elintoiminnat
 • mikrobit sairauksien aiheuttajina
 • muita haitallisia mikrobeja
 • mikrobien hyväksikäyttö

Kurssi sopii hyvin itsenäisesti opiskeltavaksi.

 

[ Paluu etusivulle ]