Olet täällä

Viemärilaitos

Viemäriverkostoon on liitettynä n. 300 asiakasta, joissa on asukkaita n. 1 600. Jätevedet puhdistetaan biologisessa puhdistamossa vesioikeuden lupaehtojen mukaisesti. Haja-asutusalueelta kertyvät umpikaivojätevedet käsitellään jätevedenpuhdistamolla. Puhdistamolietteet käsitellään turvesuodatusaltailla. Jätevesimaksu on 1,61€/m³. Liittymismaksun peruste on 1,37€/kerrottu kerrosala. Vuosittain laskutettava jätevesimäärä on noin 60 000 m³.

Viemärilaitoksen hoidosta vastaa yrittäjä Pauli Niemi puh. 040 5858 830.

Jätevesilaskutus neljännesvuosittain, kolme ennakkolaskua ja tasauslasku. Jätevesilaskutus ja viemäriinliittymissopimukset hoitaa tekninen toimisto, toimistonhoitaja Hilkka Ainasoja 040-3008 252.

Liitetiedostot: