AURAUSAVUSTUKSET 2021

Yksityisteiden aurausavustusten perusteet (KH 6.9.88 § 370). Aurausavustus maksetaan yli 300 m pituiselle pysyvän asutuksen pääsytielle. Aurausavustusta maksetaan joulukuussa tien aurausluokituksen ja pituuden mukaan.

HUOM!

YKSITYISTEIDEN AURAUSAVUSTUKSET VUODELLE 2021

Uudistuneen yksityistielain (560/18) perusteella kunnan myöntämien tieavustusten kriteerit ovat muuttuneet. Avustusta hakevien yksityisteiden tulee lain mukaan täyttää kaksi ehtoa (§ 84) (sekä kunnanhallituksen määrittämät perusteet, ks. yllä):

1. tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta, ja

2. tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset (§ 50).

Hakuaika on 22.10.-14.11.2021.

Lähetä hakemus toimistosihteerin sähköpostiosoitteeseen: tiina.rajala<a>reisjarvi.fi

Ilmoita hakiessasi seuraavat tiedot:

Tiekunta
Yhteyshenkilö, osoitetiedot, sähköpostiosoite
Tien pituus
Pankkitilinumero