REISJÄRVEN KUNNASSA ON HAETTAVANA RAKENNUSMESTARIN VIRKA

Hakuaika päättyy 10.5.2021 klo 12

Tehtävässä edellytetään vähintään ammattikorkeakoulu (AMK) tai aiemmin teknisessä oppilaitoksessa suoritettua rakennusmestarin tai talonrakennusalan insinöörin tutkintoa ja riittävää kokemusta toimialaan kuuluvista työtehtävistä. Tehtävä edellyttää myös hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, aktiivista otetta työhön, oma-aloitteisuutta ja vastuuntuntoa, sekä sujuvaa suomen kielen suullista että kirjallista hallintaa. Voimassa olevan henkilöauton ajokortin ja oman auton käyttömahdollisuus vaaditaan.

Rakennusmestari vastaa kunnan kiinteistöjen, kaavateiden ja puistojen sekä muiden yleisten alueiden ylläpidon järjestämisestä. Rakennusmestarin työtehtäviin kuuluu vastaavana mestarina toimiminen kunnan kiinteistöjen kunnossapito- sekä investointihankkeissa, sekä asiantuntijana ja valvojana toimiminen kunnan urakoissa ja rakennustöissä. Rakennusmestari toimii työnjohtotehtävissä sekä lähiesimiestehtävissä kunnossapidon työntekijöille. Rakennusmestari huolehtii myös ostopalveluiden hallinnasta sekä kilpailutuksesta.

Rakennusmestarin kehittämistöihin kuuluu kiinteistösuunnitelman laatiminen kunnan omistamille kiinteistöille sekä sähköisen kiinteistöjen kunnossapidon järjestelmän ylösajo tekniseen toimeen. Rakennusmestarin työtehtäviin kuuluu myös mahdollinen Vuokratalot Oy:n toimitusjohtajuus. Rakennusmestari toimii teknisen johtajan viransijaisena teknisen johtajan työvapaiden aikana. Lisäksi hoidettavana on muita esimiehen määräämiä työtehtäviä.

Voit jättää cv:n hakemuksen yhteydessä.

Alkaen 1.6.2021 tai sopimuksen mukaisesti, toistaiseksi

Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön TS työehtosopimuksen mukaan. Ennen työsuhteen vastaanottamista on virkaan valitun esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/rakennusmestari-356648-2/