Reisjärvi on rohkea, ripeä ja yhteisöllinen kunta, jossa on hyvä asua, harrastaa ja tehdä työtä.                     Reisjärvi sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosassa tarjoten erinomaiset arjen puitteet monipuolisine harrastusmahdollisuuksineen, ulkoilumaastoineen ja uusine kouluineen. 

Reisjärven kunnassa on haettavana

HALLINTOSIHTEERIN VIRKA

Hallintosihteeri toimii kunnan hallintoasioiden ja asianhallinnan asiantuntijana. Tehtäviin kuuluu kunnanhallituksen ja valtuuston asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta huolehtiminen, kokouksissa pöytäkirjanpitäjänä ja sihteerinä toimiminen sekä muita tavanomaisia toimistotehtäviä. Virkaan tulee sisältymään myös arkistovastaavan tehtäviä.

Tehtävä edellyttää kunnallishallinnon ja julkisoikeudellisen lainsäädännön tuntemusta sekä aloitteellista työotetta, palvelualttiutta, tehtävän vaatimaa tietoteknistä osaamista sekä kokemusta vastaavista tehtävistä. Kunnan toimintojen kehitystyö vaatii myös joustavuutta ja muutosvalmiutta. Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva opistotasoinen tutkinto tai muu virkaan soveltuva koulutus. Korkeakoulututkinto sekä arkistoalan tutkinto luetaan eduksi.

Virka täytetään 1.4.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti.

Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta.

Hakemukset tulee tehdä sähköisesti 7.3.2021 klo 24:00 mennessä osoitteessa www.kuntarekry.fi.

 

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Marjut Silvast, puh. 040 3008 200 tai kehitys- ja talouspäällikkö Johanna Rautakoski 044 3008 505.