KUNTAVAALIEN EHDOKASASETTELU

 

Reisjärven kunnassa valitaan 17 valtuutettua 1.6.2021 alkavaksi nelivuotiskaudeksi.

 

Ehdokashakemus ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on annettava kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 9.3.2021 ennen klo 16.  Samassa yhteydessä on toimitettava myös mahdolliset ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista. Asiakirjat vastaanottaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Tapani Vierimaa kunnantalolla

4.3.- 8.3. 2021 arkisin klo 9.00-15.00 ja tiistaina 9.3.2021 klo 9.00-16.00 osoitteessa Reisjärventie 8, 85900  Reisjärvi, puh 0403008207. Myös muut vaalilain tarkoittamat keskusvaalilautakunnalle tarkoitetut asiakirjat on jätettävä em. henkilölle samaan paikkaan.

Oikeusministeriön vahvistamat kaavat lomakkeille, joita voidaan käyttää ehdokkaiden asettamisessa, löytyvät vaalisivuilta osoitteesta http://www.vaalit.fi/fi/index/vaalit/kuntavaalit/vaalikelpoisuusjaehdokasasettelu/ehdokasasettelulomakkeet-kuntavaalit.html

 

Keskusvaalilautakunta