KUNTAVAALIT

Äänestäjä on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä äänestyspaikalla, esim. esittämällä ajokortin, passin, henkilökortin tai kuvallisen Kela-kortin. Poliisi myöntää maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten, jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021 klo 9-20

Äänestyspaikka on kunnantalo, valtuustosali, Reisjärventie 8

Ennakkoäänestys toimitetaan 7.4.-13.4.2021

Yleinen ennakkoäänestyspaikka on kunnantalo, valtuustosali,

Reisjärventie 8. Aukioloajat ovat:

- ke 07.04.                                klo 09:00 – 16:00

- to  08.04.                                klo 09:00 – 16:00

- pe 09.04.                                klo 09:00 – 17:00

- la-su 10.-11.04.                   klo 11:00 – 15:00

- ma-ti 12.-13.04.                  klo 09:00 – 17:00

Laitosäänestyspaikkoina toimivat terveyskeskuksen vuodeosasto, palvelukeskus Honkalinna, Esperi Hoitokoti Rantaniemi, Palvelutalo Mansikka, Hoivakoti Paavola ja Mäntylä. Näissä paikoissa toimitettavasta ennakkoäänestysajankohdasta tiedotetaan ao. laitoksessa erikseen.

Kotiäänestys toimitetaan äänestäjälle erikseen ilmoitettuna klo 9:n ja 20:n välisenä aikana.

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen

Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotona. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, joka on ko. kunnassa äänioikeutettu ja joka on tehnyt omaishoitosopimuksen.

Ilmoittautuminen tehdään kirjallisesti Reisjärven kunnan keskusvaalilautakunnalle, Reisjärventie 8 tai puhelimitse keskusvaalilautakunnan sihteeri Tapani Vierimaalle puh. 0403008207 tai hänen estyneenä ollessa palvelusihteeri Sirpa Hirviselle puh. 0403008203. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. Samassa ilmoituksessa mainitaan, jos omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Ilmoitus on tehtävä viimeistään tiistaina 06.04.2020 ennen klo 16. Määräaika on ehdoton. Ilmoituslomakkeita saa kunnantalolta.

 

Keskusvaalilautakunta