Kysely koskien tuulivoimaa Reisjärvellä, linkki kyselyyn: https://zef.fi/s/pm3auevs/ 

Tuulivoima on tällä hetkellä voimakkaasti kehitettävää, eli rakentamisen suunnittelu ja toteuttaminen on aktiivista. Tuulivoimarakentamisesta keskustellaan myös Reisjärvellä. Vaikka aikaisemmat selvitykset eivät pitäneet Reisjärveä tuulivoimalle potentiaalisena alueena, hanketoimijat ovat olleet erittäin aktiivisia nyt, kun on mahdollista rakentaa korkeampia tuulivoimaloita. 

Reisjärven kunnanhallitus ja -valtuusto ovat päättäneet, että kunnassa toteutetaan asukkaille tuulivoimakysely, jossa selvitetään kuntalaisten ja maanomistajien tahtotilaa tuulivoimarakentamiselle sekä tuulivoimarakentamisen periaatteita kuntalaisten näkökulmasta. Kyselyn tulosten pohjalta kunnassa päätetään jatkotoimista tuulivoimahankkeiden osalta. 

Tällä hetkellä yksi Pihtiputaan tuulivoimapuisto ulottuu Reisjärvelle ja yksi tuulivoimapuisto sijoittuu kokonaan Reisjärven alueelle, tälle alueelle on käynnissä osayleiskaavan laatiminen. Lisäksi on ollut esillä kaksi muuta tuulivoimahanketta. Tämä kysely antaa pohjaa tuulivoimasuunnittelulle. 

Reisjärven asukkaat, maanomistajat ja muut mahdolliset Reisjärveen sidoksissa olevat saavat kertoa näkemyksensä tuulivoimasta, suunnitteilla olevista hankkeista sekä tuulivoimasuunnittelussa huomioon otettavista asioista. Kyselyn toteuttaa Sweco. Kyselyn kautta on mahdollista vaikuttaa uusien tuulivoimaloiden sijoittamiselle Reisjärven kunnan päättäessä reunaehtoja, kuten tuulivoimaloiden etäisyyksiä asutukseen tai maisema- ja matkailualueista, maakuntakaavaa ja lainsäädäntöä tiukemmin. Kyselyssä tarkastellaan myös sähkön siirtoon liittyviä kysymyksiä. 

Kysely on avoinna 18.6.2023 saakka. Lisätietoa kyselystä ja tuulivoimasta antaa Reisjärven kunta, Tekninen johtaja Jari Vuori jari.vuori@reisjarvi.fi p 040 3008 250

Kyselyn vastaukset käsitellään luottamuksellisesti (konsultti ja ohjausryhmä). Kyselyssä ei kysytä henkilötietoja. Vastauksista kootaan yhteenveto ja tuloksia hyödynnetään siten, että yksittäisiä vastaajia ei pysty tunnistamaan. 

Linkki kyselyyn: https://zef.fi/s/pm3auevs/ 

Kyselylomakkeen voit myös hakea Reisjärven kunnan neuvonnasta tai kirjastolta. Palautathan kyselyn Reisjärven kunnan neuvontaan tai Reisjärven kunnantalon postilaatikkoon.