Metsähallituksen luonnonvarasuunnitteluun vaikuttaminen

Metsähallitus valmistelee luonnonvarasuunnitelmaa. Metsähallituksen hallinnassa olevien valtion maa- ja vesiomaisuuden hallintaa hoidetaan yhtenä kokonaisuutena varmistaen ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen kestävyys. Luonnonvarasuunnitelma tehdään viideksi vuodeksi kerrallaan. Suunnittelutyötä tehdään yhdessä paikallisten sidosryhmien kanssa ja Reisjärven kunta on mukana Keski-Pohjanmaan yhteistyöryhmässä.

Haluatko sinä vaikuttaa Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun alueen suunnitelmaan? Haluatko olla mukana vaikuttamassa, miten valtion omistamia maita, metsiä ja vesiä käytetään, hoidetaan ja suojellaan?  Nyt myös kansalaiset voivat keskustella ja kommentoida muun muassa luonnon monimuotoisuuden, biotalouden, ilmastonmuutoksen sekä virkistyksen ja matkailun teemoista digitaalisella alustalla.

Täyttämällä lomakkeen saat henkilökohtaisen kutsun sähköpostitse Howspace- työtilaan, jossa pääset kommentoimaan ja keskustelemaan Metsähallituksen luonnonvarasuunnitelmasta.

Metsähallituksen luonnonvarasuunnitelma

Ilmoittaudu mukaan täältä!