Opiskelija-avustus vuodelle 2021

Opiskelija-avustus vuodelle 2021 on haettavissa. 
Avustusta voi saada Reisjärvellä kirjoilla oleva, ammatillisessa oppilaitoksessa tai erityislukiossa opiskeleva tai lukion jälkeisiä opintoja suorittava opiskelija. Opiskelijan tulee asua opintojen aikana muualla kuin Reisjärvellä. 

Liitteeksi hakemukseen tarvitaan oppilaitoksen todistus päätoimisesta opiskelusta. Myös koulunsa päättävät voivat hakea avustusta, tällöin tulee myös liittää hakemukseen todistus päättyvän lukuvuoden päätoimisesta opiskelusta. 

Avustuksen hakuaika päättyy 30.9.2021. Tulosta hakemus alta, lue ohjeet, täytä ja palauta kunnantalolle. Kuoreen merkintä "Opiskelija-avustus".

Opiskelija-avustushakemus