Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut 1.1.2023: tiedote