REISJÄRVEN kunnan koululaitoksessa julistetaan haettavaksi 1.8.2023 lähtien toistaiseksi erityisopettajan virka.

Hakemukset, joihin tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset sekä ansioluettelo, on toimitettava 11.4.2023 klo 12 mennessä osoitteeseen Reisjärven koulutoimisto, Kisatie 5, 85900 Reisjärvi varustettuna merkinnällä ”Hakemus” tai sähköpostitse osoitteeseen markku.puronhaara@reisjarvi.fi.

Liitteenä: Hakuilmoitus ja ohjeet

drnu 14/23