REISJÄRVEN KUNNAN MYÖNTÄMÄT
 
YKSITYISTIEAVUSTUKSET VUODELLE 2021
kesäkunnossapitoa varten on haettavana.
 
Uudistuneen yksityistielain (560/18) 
perusteella kunnan myöntämien tieavustusten
kriteerit ovat muuttuneet. Avustusta
hakevien yksityisteiden tulee lain mukaan
täyttää kaksi ehtoa:
 
1. tietä koskevien asioiden hoitamista
varten on perustettu tiekunta, ja 
 
2. tiekuntaa ja yksityistietä koskevat
tiedot yksityistierekisterissä sekä
tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä
ovat ajantasaiset (§ 50).
 

Tilinpäätöskopiot, selvitykset tai

hakemukset on jätettävä
30.6.2021 mennessä
tekniseen toimistoon
sähköpostiosoitteeseen:
tai postitettava:
Reisjärven kunta, tekninen lautakunta
Reisjärventie 8, 85900 REISJÄRVI
 

 

 

Tekninen lautakunta