Arki haltuun

                                       

 

Reisjärven kunnan hallinnoima kaksivuotinen ESR -rahoitteinen

Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke
Hankekoodi: S21656

Hanke on kohdistettu reisjärvisille koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille,
pitkäaikaistyöttömille ja heikoimmassa työmarkkinatilanteessa oleville.
Hankkeen tavoitteena on asiakkaan elämänhallinnan vahvistaminen, terveyden ja hyvinvoinnin kohentaminen,
oman suunnan kirkastaminen sekä työelämävalmiuksien kehittäminen.

Asiakas saa apua, ohjausta ja neuvoa lomakkeiden täyttämiseen, verkkoasiointiin esim. Kelan ja TE-toimiston nettisivuilla,
CV:n tekemiseen sekä opiskelu- tai työpaikan hakemiseen.

Asiakkaan työ- ja toimintakykyä voidaan arvioida Työterveyslaitoksen kehittämän Kykyviisari -itsearvioinnin avulla.

Hankkeen toiminnassa keskitytään parantamaan valmiuksia arjesta selviytymiseen sekä opiskelu- ja työelämään siirtymiseen.
Asiakaskohtaamisissa huomioidaan kasvoikkain tapahtuvan opastuksen tärkeys.
Tavoitteena on saada juurrutettua Reisjärvelle vakiintunut paikallinen toimintamalli, mikä on parhaimmillaan kopioitavissa lähialueen kuntiin.

Pääsääntöisesti auki ma-pe 9-15. Muutoksista ilmoitamme facebook sivuilla.

puh 044 3008 370
Tarja

Facebookissa

Arki haltuun

Rakennerahasto RR-tietopalvelu hankekuvaus