Käyttöoikeus

Kirjaston palveluita voi käyttää jokainen kuntalainen sekä kunnassa tilapäisesti asuva tai asioiva henkilö, joka noudattaa kirjaston käyttösääntöjä.

Kirjastokortti

Lainaamiseen tarvitaan kirjastokortti. Ensimmäinen kirjastokortti on maksuton. Kortin saa todistamalla henkilöllisyytensä ja täyttämällä henkilötietolomakkeen. Alle 15-vuotiailta vaaditaan holhoojan suostumus oman kirjastokortin hankkimiseen. Kirjastokortti on henkilökohtainen ja se on esitettävä aina lainatessa. Kadonneen kortin uusimisesta peritään maksu. Kortin katoamisesta on syytä ilmoittaa heti, jotta sen väärinkäyttö voidaan estää.

Web-kirjastossa voi uusia lainoja sekä tehdä varauksia. Web-kirjastoon kirjaudutaan kirjastokortin tunnuksella sekä nelinumeroisella salasanalla, jonka saa kirjastosta.

Laina-ajat

Laina-ajat ovat seuraavat: Kirjat 4 viikkoa, lehdet ja CD-levyt 2 viikkoa, videofilmit ja DVD-levyt 1 viikko. Lainan voi uusia, jos siitä ei ole varauksia. Kotiseutukokoelman aineistoa ei lainata kotiin. Kysytyimpien tenttikirjojen laina-aikaa saatetaan rajoittaa.

Kaukopalvelu

Kokoelmaan kuulumattomasta aineistosta asiakas voi tehdä hankintaehdotuksen tai kaukolainapyynnön. Kaukopalvelussa noudatetaan valtakunnallisia kaukolainaussääntöjä sekä lainan antaneen kirjaston määräämiä maksuja ja ehtoja.

Asiakkaan vastuu

Jokainen on vastuussa kortillaan lainatusta aineistosta, mutta huoltaja vastaa alaikäisen lapsensa kortilla lainatusta aineistosta. Nimen ja yhteystietojen muutokset on ilmoitettava kirjastoon. Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava joko maksamalla kirjaston määräämä korvaushinta tai toimittamalla kirjastoon uusi vastaava teos. Asiakas menettää lainausoikeutensa, jos hän jättää lainat palauttamatta ja korvaamatta. Lainauskielto on voimassa kunnes asiakas on palauttanut  tai korvannut lainat. Elokuva-aineistoa ei voi tekijänoikeudellisista syistä korvata tuomalla uutta vastaavaa tilalle.

Kirjastossa on noudatettava hiljaisuutta ja siisteyttä. Henkilökunta voi määrätä häiriötä tuottavan asiakkaan poistumaan kirjaston tiloista.

Internetin käyttö

Tietokoneen voi varata käyttöönsä tunniksi päivässä. Varaus tehdään lainaustiskillä virkailijalta tai puhelimitse. Työ- ja opiskelutehtäviin voi varata tietokoneen pidemmäksi ajaksi. Internet-palveluiden käyttö on maksutonta. Mustavalkotulosteissa 5 ensimmäistä sivua ovat maksuttomia ja siitä eteenpäin 0,20 €/arkki.

Tietosuoja

Kirjaston lainaaja- ja lainaustietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön. Asiakkaalla on henkilörekisterilain mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on kirjaston tietokannoissa.