Olet täällä

Kehitys- ja talouspäällikön viran haku

Ei ole riemulla rajaa, kun Reisjärvelle ajaa!
Reisjärvi on rohkea, ripeä ja yhteisöllinen kunta, jossa on hyvä asua, harrastaa ja tehdä työtä. Reisjärvi sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosassa tarjoten erinomaiset arjen puitteet monipuolisine harrastusmahdollisuuksineen, ulkoilumaastoineen sekä uusine kouluineen ja päiväkoteineen.

Reisjärven kunnassa on haettavana vakituinen

KEHITYS- JA TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRKA

Kehitys- ja talouspäällikön tehtäviin kuuluvat kunnan talouden ja rahoituksen suunnittelu sekä vastuu taloushallinnon kokonaisuudesta. Kehittämistehtävät liittyvät lähtökohtaisesti kunnan elinvoimaisuuteen ja yritysyhteistyöhön. Mikäli kuitenkin olet vahva henkilöstöhallinnon osaaja, kehitystehtävän painopistettä voidaan tarkentaa sen mukaan. Hallinnon toimialan esimiehenä olet myös kunnan johtoryhmän jäsen ja kunnanjohtajan sijainen.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto sekä kokemus vaativista taloushallinnon tehtävistä. Odotamme kokemusta esimiestyöstä, vahvaa näyttöä talousjohtamisesta sekä tiedolla johtamisen ymmärrystä. Odotamme saavamme joukkoomme innostuneen talousammattilaisen, joka hallitsee laajoja kokonaisuuksia ja jolle keskeiset kuntasektorin elementit ovat tuttuja.

Lisäksi odotamme hakijalta itsenäistä, aktiivista ja kehittävää työotetta sekä yhteistyökykyä muuttuvissa olosuhteissa. Tehtävässä onnistuminen edellyttää myös tarkkuutta, joustavuutta ja paineensietokykyä. Tarjoamme laajan tehtäväkentän ja tulevaisuuteen suuntaavan työyhteisön.

Täytämme tehtävän mahdollisimman pian. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta.

Hakemus ja ansioluettelo tulee lähettää 31.7.2020 klo 15:00 mennessä osoitteeseen marjut.silvast(at)reisjarvi.fi merkinnällä ”kehitys- ja talouspäällikkö”.
Alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Marjut Silvast, puh. 044 300 8505 ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Jouni Tilli puh. 040 590 6526. Lisätietoja kunnasta osoitteessa www.reisjarvi.fi
Reisjärven kunta on savuton työpaikka.

Reisjärven kunnanhallitus