Olet täällä

Opiskelija-avustus 2020

Vuoden 2020 opiskelija-avustus

Avustukseen oikeutetun täytyy olla kirjoilla Reisjärvellä ja asua opiskelun aikana muualla. Opiskelija-avustusta maksetaan 170 euroa opiskelijaa kohden.
Lisätietoa hakemuksen myöntämisehdoista ja kunnanhallituksen päätöksestä.

Liitteenä opiskelija-avustushakemus 2020. Palautus täytettynä kunnantalon neuvontaan 31.5.2020 mennessä.

 

KHALL 20.1.2020 § 15

Reisjärven kunnanhallitus on tehnyt vuosittain päätöksen opiskelija-avustuksesta. Avustusta on maksettu tutkintoon johtavasta päätoimisesta opiskelusta ammatillisessa oppilaitoksessa tai lukion jälkeisissä opinnoissa. Vuodesta 2019 lähtien avustukseen ovat olleet oikeutettuja myös erityislukion opiskelijat edellyttäen, että kyseistä erityislukiota ei omassa kunnassa ole. Perusteena lukio-opiskelijoiden avustukselle on se, että ylioppilastutkintoon johtava opiskelu on osaltaan koulutustasoa kohottavaa ja jatko-opintomahdollisuuksia vahvistavaa opiskelua. Avustus toteuttaa kuntastrategian tavoitetta reisjärvisten koulutuksen kautta hankitusta tietotaidosta ja ponnahduslaudasta elämään. Avustukseen oikeutetun on täytynyt olla kirjoilla Reisjärvellä ja asua opiskelun aikana muualla. Avustus on maksettu hakemuksesta.