Olet täällä

Päivähoitoon hakeminen

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden.

Varhaiskasvatushakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta tai äkillisen työllistymisen/ koulutuksen kohdalla viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikkaa. Hoitopaikka myönnetään lapselle enintään esiopetuksen alkamiseen saakka.

Varhaiskasvatushakemus (täytettävä ja tulostettava pdf -lomake)

Tuloselvityskaavake

Hoitomuotoina on tarjolla:

  • perhepäivähoito hoitajan kotona
  • perhepäivähoito lapsen kotona
    (mahdollista lapsen kotona tai kolmiperhepäivähoitona  2-3 perheen yhteisenä hoitokotina silloin, kun ryhmään on sijoittaa 4 kokopäiväistä alle kouluikäistä lasta, joiden hoitoajat yhtenevät ja joiden hoidontarve johtuu työssä käynnistä tai opiskelusta
  • ryhmäperhepäivähoito
  • päiväkotihoito

Päivähoitopaikkaa haetaan täyttämällä päivähoitohakemus ja palauttamalla päivähoitotoimistoon (kunnantalo). Hakemukseen tulee liittää täytetty tuloselvityskaavake sekä riittävät selvitykset perheen bruttotuloista (esim. kopiot palkkakuiteista tai verotustodistuksesta). Palkkakuitti tai palkkatodistus tulee olla viimeksi maksetun kuukausipalkan osalta ja siitä tulee näkyä myös kuluvan sekä edellisen kalenterivuoden kertymä.

Mikäli perhe ei liitä hakemukseen tulotietojaan, vahvistetaan maksuksi maksuasetuksen mukainen korkein päivähoitomaksu.

Hakemukset liitteineen palautetaan osoitteeseen:
Reisjärven kunta, varhaiskasvatus, Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi

Lisätietoja: varhaiskasvatuksen ohjaaja Erja Puranen, puh. 040 3008 233