Olet täällä

Tiejaosto

Tiejaosto toimii kunnassa yksityistielain mukaisena tielautakuntana.

Tiejaoston tehtävänä on kaikkien lain mahdollistamien rakentamis- ja kunnossapitoavustusten hyödyntäminen, kunnan avustusten tasapuolinen jakaminen sekä yksityisen tienpidon avustaminen, toimia lausunto- ja rekisteriviranomaisena sekä pitää tarpeen mukaan yksityistietoimituksia.

Yksityisteiden kesäkunnossapitoon ja aurauksiin kunta on maksanut avustuksia n. 55 000 eur vuodessa.  Kesäkunnossapiton avustusperiaatteet (KH 29.6.87). Pysyvän asutuksen tien pituus on yli 300 m ja tiekunnallisten teiden tilinpäätöasiat on kunnossa ja tiellä on oma tili.  Kesäkunnossapitoavustukset haetaan toukokuussa.

Yksityisteiden aurausavustusten perusteet (KH 6.9.88) Aurausavustus maksetaan yli 300 m pituiselle pysyvän asutuksen pääsytielle. Aurausavustusta maksetaan joulukuussa tien aurausluokituksen ja pituuden mukaan.
Kunnassa on rekisteröityjä yksityisteitä 475 km.

Kunnassa yksityistieasioita hoitavat tekninen johtaja Sami Puputti 040 3008 250 toimistosihteeri Tiina Rajala 040 3008 252.