Olet täällä

Viemärilaitos

Tietoja

Reisjärven viemärilaitoksen toiminta siirtyi 1.1.2020 Reisjärven kunnan tytäryhtiölle Reisjärven Lämpö Oy:lle.

Reisjärven viemärilaitoksella puhdistetaan noin 300 talouden jätevedet. Viemäriverkosto sijoittuu kunnan taajama-alueelle. Jätevedet puhdistetaan biologisessa puhdistamossa vesioikeuden lupaehtojen mukaisesti. Haja-asutusalueelta kertyvät umpikaivojätevedet käsitellään jätevedenpuhdistamolla. Sakokaivolietteitä puhdistamo ei pysty käsittelemään vaan lietteet on kuljetettava muille lähialueen puhdistamoille. Puhdistamolietteet käsitellään turvesuodatusaltailla.

Jäteveden käsittelymaksu on 2,23 €/m³ (sis. alv 24%). Liittymismaksun peruste on 1,37€ x kerrottu kerrosala. Vuosittain laskutettava jätevesimäärä on noin 60 000 m³.

Viemärilaitoksen hoidosta vastaa yrittäjä Pauli Niemi puh. 040 5858 830.

 

Laskutus ja sopimusasiat

Jätevesilaskutus suoritetaan neljännesvuosittain. Laskutus koostuu kolmesta ennakkolaskusta ja tasauslaskusta.

Laskutus- ja sopimusasioissa voit olla yhteydessä Reisjärven Lämpö Oy:n toimitusjohtajaan Janne Nymaniin.

Reisjärven Lämpö Oy
toimitusjohtajana Janne Nyman
044 788 8897
janne.nyman<a>r-lampo.fi