Olet täällä

Eduskuntavaalit

Vaalit on toimitetu 19.4.2015. Seuraavat eduskuntavaalit huhtikuussa 2019. Vaalipäivä on huhtikuun kolmas sunnuntai.

Eduskuntavaaleissa valitaan suhteellisilla vaaleilla 200 kansanedustaa eduskuntaan.  Vaaleja varten maa on jaettu maakuntajaon pohjalta vaalipiireihin. Vaalipiirejä on 13.  Reisjärven kunta kuuluu Oulun vaalipiiriin. Valtioneuvoston päätöksen mukaan Oulun vaalipiiristä valittiin 18 kansanedustajaa vuoden 2015 vaaleissa. Valituiksi tulivat seuraavat ehdokkaat.

Äänioikeus

Äänioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Äänioikeutta ei saa käyttää asiamiehen välityksellä.

Äänioikeusrekisteri ja ilmoituskortti

Väestörekisterikeskus perustaa äänioikeusrekisterin. Perusteena on väestötietojärjestelmän tiedot. Äänioikeutetulle lähetetään ilmoituskortti. Äänioikeusrekisteriä koskevat kyselyt ja oikaisuvaatimukset tehdään maistraatille.

Tuloksen laskenta ja vahvistaminen

Vaalipiirilautakunta huolehtii ennakkoäänestyksessä annettujen äänestyslippujen laskennasta ja vaalipäivän äänestyksessä annettujen äänestyslippujen tarkastuslaskennasta ja vahvistaa vaalien tuloksen.

Äänestysaktiivisuus kunnassa viime eduskuntavaaleissa

Äänioikeutettuja oli 2398. Ennakkon äänesti 835 (34,8 %). Vaalipäivänä äänesti 667 (27,8 %). Yhteensä äänesti 1502 (62,5 %). Luvuissa on mukana ulkosuomalaiset. Äänestysaktiivisuusprosentti oli 67,7, kun huomioidaan vain Suomessa asuvat äänioikeutut.