Olet täällä

Vaalit

Seuraavat vaalit: Presidentinvaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018, ennakkoäänestys kotimaassa 17.-23.1.2018 ja ulkomailla 17.-20.1.2018. Mahdollinen toinen vaali toimitetaan 11.2.2018, ennakkoäänestys kotimaassa 31.1.-6.2.2018 ja ulkomailla 31.1.-3.2.2018
Vaalipäivä on virallinen liputuspäivä.

Vaalien ulkomainonta

Ulkomainonta kunnan hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla aloitetaan keskiviikkona 10.1.2018. Vaalitelineet pystytetään kunnantalon eteen, Salmensuulle ja terveyskeskuksen risteykseen. Jokaisella vaaleissa mukana olevalla ehdokkaalla on 1 paikka/ vaalitelineryhmä. Paikka määräytyy samassa järjestyksessä kuin ehdokasluettelossa. Julisteet on poistettava välittömästi vaalien jälkeen, ensimmäisen vaalin jälkeen viim. 29.1.2018 ja mahdollisen toisen vaalin jälkeen viim. 13.2.2018.

Keskeiset periaatteet

  • vaaleissa on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus
  • vaalit ovat välittömät ja salaiset
  • kunkin äänestäjän on äänestettävä itse
  • äänestämisen on tapahduttava vaaliviranomaisen edessä

Vaaliviranomaiset

  • oikeusministeriö toimii ylimpänä vaaliviranomaisena
  • kunnassa vaalien toimittamisesta huolehtii valtuuston toimikaudekseen asettama keskusvaalilautakunta
  • vaalipäivän äänestyksestä huolehtii kunnanhallituksen erikseen kutakin vaalia varten asettama vaalilautakunta
  • laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten kunnanhallitus asettaa kutakin vaalia varten erikseen vaalitoimikunnan
  • keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtäviä hoitaa toimistosihteeri Päivi Kokkoniemi, p 0403008202

Äänestäminen

Äänioikeutettu voi äänestää joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Äänestyspaikat

Reisjärven kunta kuuluu Oulun vaalipiiriin. Reisjärven kunnassa on yksi ennakkoäänestyspaikka, joka on kunnantalon valtuustosali, Reisjärventie 8. Reisjärven kunta muodostaa yhden äänestyalueen. Vaalipäivän äänestypaikka on myös valtuustosalissa. Äänestysajat ja -paikat löydät tästä.

Lisätietoja  oikeusministeriön vaalit -sivuilta