Olet täällä

Ajankohtaista

Lasten varhaiskasvatuspaikat haettavina

Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea läpi vuoden. Lasten vanhempien tai muiden huoltajien, jotka haluavat lapselle varhaiskasvatuspaikan, on tehtävä sitä koskeva hakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Mikäli hoitopaikan tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen lapsen hoidontarpeen alkamista.

Varhaiskasvatuslain 12 §:n mukaisesti lapsella on oikeus:
- 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa (mikäli huoltaja/huoltajat eivät ole töissä tai opiskele)
- esiopetukseen osallistuvalla lapsella on oikeus aamu- ja iltapäivähoitoon huoltajien kokoaikaisen työn tai opiskelun perusteella (esiopetus sisältää 20-tuntisen varhaiskasvatusoikeuden eskareille)
- laajempaan varhaiskasvatukseen huoltajien työn, opiskelun tai lapsen/perheen erityisestä syystä

1.8.2019 alkavan toimintakauden varhaiskasvatuksen tarpeen kartoittamiseksi tulee kunnallista varhaiskasvatusta tarvitsevien perheiden hakea hoitopaikkaa.
Tällä hetkellä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa oleville perheille jaamme varhaiskasvatushakemukset hoitopaikkojen kautta.

Lisätietoja ja varhaiskasvatushakemuksia saa varhaiskasvatuksen palvelutoimistosta (Reisjärventie 8, puh. 040 300 8233), kunnanviraston neuvonnasta sekä tulostettua kunnan nettisivuilta www.reisjarvi.fi (lomakkeet).
Hakemukset palautetaan varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon 24.4.2019 mennessä.

Yksityisen palveluntuottajan ilmoitusmenettely

Varhaiskasvatuslain 44 §:n mukaan yksityisen palvelutuottajan, joka korvausta vastaan harjoittaa varhaiskasvatustoimintaa, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista lasten varhaiskasvatuksesta vastaavalle kunnan toimielimelle/viranhaltijalle.

 

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietoja

Tiedote varhaiskasvatuksen tietovarannosta (Varda)

Tietosuojaseloste /seloste käsittelytoimista Vardaan liittyen