Olet täällä

Ajankohtaista

Reisjärven asiakastyytyväisyyskysely 2018

Varhaiskasvatuksen asiakasperheille toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely 26.1.-16.2.2018 välisenä aikana.
Kiitos antamastasi arvokkaasta palautteesta!
Tämän kyselyn tulokset on käyty läpi varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa ja esiin nousseita kehittämiskohtia
työstetään jatkossa oman henkilöstön sekä tarvittavien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Reisjärven asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenveto (pdf)

 

YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON ILMOITUSVELVOLLISUUS

Varhaiskasvatuslain 28 §:n mukaan yksityisen päivähoidon tuottajan, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista lasten päivähoidosta vastaavalle kunnan toimielimelle/ viranhaltijalle.