Olet täällä

Ajankohtaista

LASTEN VARHAISKASVATUSPAIKAT HAETTAVINA

Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea läpi vuoden. Lasten vanhempien tai muiden huoltajien, jotka haluavat lapselle varhaiskasvatuksesta annetun lain 11 a §:n mukaisen hoitopaikan, on tehtävä sitä koskeva hakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Mikäli hoitopaikan tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen lapsen hoidontarpeen alkamista.

Varhaiskasvatuslain 11 a §:n mukaisesti lapsella on oikeus:
- 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa (huoltaja ei ole töissä tai opiskele)
- laajempaan varhaiskasvatukseen huoltajien työn, opiskelun tai lapsen/perheen erityisestä syystä

Lisätietoja ja varhaiskasvatushakemuksia saa varhaiskasvatuksen palvelutoimistosta (Reisjärventie 8,  puh. 044 3008 233), kunnanviraston neuvonnasta sekä tulostettua kunnan nettisivuilta www.reisjarvi.fi (Opetus ja varhaiskasvatus).
Hakemukset palautetaan varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon.

 

YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON ILMOITUSVELVOLLISUUS

Varhaiskasvatuslain 28 §:n mukaan yksityisen päivähoidon tuottajan, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista lasten päivähoidosta vastaavalle kunnan toimielimelle/ viranhaltijalle.