Olet täällä

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu opetustoimen hintaindeksiin. Indeksitarkastukset tehdään kahden vuoden välein.

Maksu voi kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olla ensimmäisen lapsen osalta enintään 290 euroa kuukaudessa. Alin perittävä maksu on 27 euroa.Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 145 e/kk. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58 e/kk.

Perheen koko, tulorajat, maksuprosentit ja vähimmäisbruttotuloraja korkeimmalle maksulle:
Perheen koko Tuloraja
€/kk (brutto)
Maksu-% tulorajan
ylittävästä tulosta
Tuloraja korkeimmalle
maksulle €/kk (brutto)
2 2050 € 10,7 4 756 €
3 2646 € 10,7 5 352 €
4 3003 € 10,7 5 709 €
5 3361 € 10,7 6 067 €
6 3718 € 10,7 6 424 €

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa
138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Lue lisää varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen esitteestä

Asiaksmaksujen indeksikorotus 1.8.2018 alkaen
Elokuun 2018 alusta tulee voimaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistukset (opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus 840/2017), jolloin tulorajoihin ja asiakasmaksuihin tulee jälleen muutoksia. Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 1.8.2018 alkaen enintään 289 euroa. Ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa on 1.8.2018 lähtien enintään 145 euroa. Alin perittävä kuukausimaksu on 27 euroa.

Lue lisää varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2018 alkaen esitteestä