Olet täällä

Haku päätoiminen tuntiopettaja (2 kpl)

REISJÄRVEN KUNNAN koulutoimessa julistetaan haettavaksi väliaikaista täyttöä varten lukuvuodeksi 2016-2017
   PÄÄTOIMISEN LUOKANOPETTAJAN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄT sekä
   PÄÄTOIMISEN ERITYISOPETTAJAN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄT (pu-lu-ki)
Virkojen kelpoisuusvaatimukset ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (1998/986) mukaiset. Palkkaus määräytyy opetusalan virkaehtosopimuksen mukaan.

Haku kunnanjohtaja

Reisjärven kunta on n. 2900 asukkaan kunta Pohjois-Pohjanmaalla.

Nyt kunnassa on haettavana kunnanjohtajan virka.

 

Reisjärven kunnanjohtaja hoitaa kuntalakiin ja muuhun lainsäädäntöön perustuvia kunnanjohtajan tehtäviä. Työn keskeisiä painopistealueita ovat kunnan taloudenpito, kuntaorganisaation johtaminen ja yhteistyösuhteet sidosryhmien kanssa. Elinkeinoelämän kehittäminen on osa kunnanjohtajan tehtävänkuvaa.

 

Sivut

Tilaa syöte Reisjärven kunta RSS