KUULUTUS Presidentinvaali 2024

PRESIDENTINVAALI 2024

Ensimmäisen kierroksen vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024 klo 9–20. Äänestyspaikka on kunnantalo, valtuustosali, Reisjärventie 8. 

Ensimmäisen kierroksen ennakkoäänestys toimitetaan 17.-23.1.2024.

Yleinen ennakkoäänestyspaikka on kunnantalo, valtuustosali, Reisjärventie 8. 
Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat ovat: 
- ke ja to 17.–18.1.                      klo 9.00–16.00
- pe 19.1.                                     klo 9.00–17.00
- la-su 20.–21.1.                          klo 11.00–15.00
- ma-ti 22.–23.1.                         klo 9.00–17.00

Toisen kierroksen vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 11.2.2024 klo 9–20
Äänestyspaikka on kunnantalo, valtuustosali, Reisjärventie 8. 

Toisen kierroksen ennakkoäänestys toimitetaan 31.1.-6.2.2024.

Yleinen ennakkoäänestyspaikka on kunnantalo, valtuustosali, Reisjärventie 8. 

Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat ovat: 
- ke ja to 31.1.–1.2.                     klo 9.00–16.00
- pe 2.2.                                       klo 9.00–17.00
- la-su 3.–4.2.                              klo 11.00–15.00
- ma-ti 5.–6.2.                              klo 9.00–17.00

Äänestäjä on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä äänestyspaikalla, esimerkiksi esittämällä ajokortin, passin, henkilökortin tai kuvallisen Kela-kortin. Poliisi myöntää maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten, jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa. 

Laitosäänestyspaikkoina toimivat terveyskeskuksen arviointiyksikkö, Palvelukeskus Honkalinna, Esperi Hoitokoti Rantaniemi, Palvelutalo Mansikka, Hoivakoti Paavola ja Palveluasumisyksikkö Mäntykoti. Näissä paikoissa toimitettavasta ennakkoäänestysajankohdasta tiedotetaan ao. laitoksessa erikseen. 

Kotiäänestys toimitetaan äänestäjälle erikseen ilmoitettuna klo 9:n ja 20:n välisenä aikana. 

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen

Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotona. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, joka on ko. kunnassa äänioikeutettu ja joka on tehnyt omaishoitosopimuksen. 

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään kirjallisesti Reisjärven kunnan keskusvaalilautakunnalle, Reisjärventie 8 tai puhelimitse keskusvaalilautakunnan sihteeri Piia Haikolalle puh. 040 3008 208 tai hänen estyneenä ollessa palvelusihteeri Heidi Kesäselle puh. 040 3008 203. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. Samassa ilmoituksessa mainitaan, jos omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Ilmoitus on tehtävä viimeistään tiistaina 16.1.2024. klo 16.00 mennessä. Ilmoituksen voi tehdä samalla kertaa sekä ensimmäiselle että toiselle kierrokselle. 

Määräaika on ehdoton. 

Ilmoituslomakkeita saa kunnantalolta. 

Keskusvaalilautakunta