Kaavoitus

Tekninen lautakunta toimii kunnan kaavoitusta valmistelevana viranomaisena. Tekninen johtaja toimii poikkeuslupien lausuntoviranomaisena. Taajaman asema- ja yleiskaavan lisäksi kunnassa on kahdeksan rantaosayleiskaavaa ja yksi ranta-asemakaava.

KARTTAPALVELIN:

http://paikkatieto.sweco.fi/maps/redirect/reisjarvi/asemakaavayhdistelma.html

Kaavoituskatsaus 2016

Reisjärven ajantasa asemakaava

Valkeisjärven, Syväjärven ja Tielammin ranta-asemakaava

Rantaosayleiskaavat