Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan toimintaa ja hallintoa, valmistella kunnanvaltuustossa käsiteltävät asiat ja huolehtia kunnanvaltuuston päätösten toimeenpanosta.

Kunnanhallitus valvoo kunnan etua sekä edustaa ja tekee kunnan puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet. Kunnanhallitus valvoo valtuuston ja lautakuntien päätösten laillisuutta. Asiat kunnanhallitukselle esittelee kunnanjohtaja.

Yhteystiedot julkaistu / julkaistaan luottamushenkilön antamien julkaisuoikeuksien mukaisesti.

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi<a>reisjarvi.fi. 

Kunnanhallituksen jäsenet 2019-2021

   Jäsen Varajäsen
Puheenjohtaja Vedenpää Antti* Kesk.
 
Timo Kemppainen* Kesk.
1 .varapj Parkkila Katri* Kesk.
 
Kinnunen Heli Kesk.
 
2. varapj Huuskonen Sari* Kesk.
 
Haikola Piia*Kesk.
 
 

Kinnunen Mikko* Kesk.
 

Siniluoto Eija Kesk. 

 

Pohlman Marko*Kok.
 

Nyman Tiina Kok.
 
 

Pietilä Ulla* Ps.
 

Niemi Kauko Ps. 

  Saaranen Jarno*Kesk.
 
Mattila Johannes
 

*-merkityt kuuluvat valtuustoon