Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan toimintaa ja hallintoa, valmistella kunnanvaltuustossa käsiteltävät asiat ja huolehtia kunnanvaltuuston päätösten toimeenpanosta.

Kunnanhallitus valvoo kunnan etua sekä edustaa ja tekee kunnan puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet. Kunnanhallitus valvoo valtuuston ja lautakuntien päätösten laillisuutta. Asiat kunnanhallitukselle esittelee kunnanjohtaja.

Yhteystiedot julkaistu / julkaistaan luottamushenkilön antamien julkaisuoikeuksien mukaisesti.

Kunnanhallituksen jäsenet 2017-2019

   Jäsen Varajäsen
Puheenjohtaja Tilli Jouni* Kesk.
jouni.tilli<a>reisjarvi.fi
Saaranen Jarno* Kesk.
jarno.saaranen<a>reisjarvi.fi
1 .varapj Vedenpää Antti* Kesk.
antti.vedenpaa<a>reisjarvi.fi
Kemppainen Timo Kesk.
timo.kemppainen<a>reisjarvi.fi
2. varapj Parkkila Katri* Kesk.
katri.parkkila<a>reisjarvi.fi
Kinnunen Heli Kesk.
heli.kinnunen<a>reisjarvi.fi
  Kinnunen Mikko* Kesk.
mikko.kinnunen<a>reisjarvi.fi
Siniluoto Eija Kesk.
  Huuskonen Sari* Kesk.
sari.huuskonen<a>reisjarvi.fi
Haikola Piia* Kesk.
piia.haikola<a>reisjarvi.fi
 

Pohlman Marko* Kok.
marko.pohlman<a>reisjarvi.fi

Nyman Tiina Kok.
tiina.nyman<a>reisjarvi.fi

  Pietilä Ulla PS.
ulla.pietila<a>reisjarvi.fi
Niemi Kauko PS.
kauko.niemi<a>reisjarvi.fi

*-merkityt kuuluvat valtuustoon