Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden.

Varhaiskasvatushakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta tai äkillisen työllistymisen/ koulutuksen kohdalla viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikkaa. Hoitopaikka myönnetään lapselle enintään esiopetuksen alkamiseen saakka.

Varhaiskasvatushakemus (täytettävä ja tulostettava pdf -lomake)

Tuloselvityskaavake

Hoitomuotoina on tarjolla:

  • perhepäivähoito hoitajan kotona
  • päiväkotihoito

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan täyttämällä varhaiskasvatushakemus. Hakemukseen tulee liittää täytetty tuloselvityskaavake sekä riittävät selvitykset perheen bruttotuloista (esim. kopiot palkkakuiteista tai verotustodistuksesta). Palkkakuitti tai palkkatodistus tulee olla viimeksi maksetun kuukausipalkan osalta ja siitä tulee näkyä myös kuluvan sekä edellisen kalenterivuoden kertymä.

Mikäli perhe ei liitä hakemukseen tulotietojaan, vahvistetaan maksuksi maksuasetuksen mukainen korkein varhaiskasvatusmaksu.

Hakemukset liitteineen palautetaan osoitteeseen:
Reisjärven kunta, varhaiskasvatus, Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi tai Tuulenpesän päiväkoti, Anjalantie 13, 85900 Reisjärvi

Lisätietoja: päiväkodin johtaja Marja Kinnunen puh. 044 3008 558