Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut


Asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu opetustoimen hintaindeksiin. Indeksitarkastukset tehdään kahden vuoden välein. Seuraava indeksitarkistus tulee voimaan 1.8.2024.

Tulojen huomioiminen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa

1.8.2022-31.7.2024 maksu voi kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olla ensimmäisen lapsen osalta enintään 295 euroa kuukaudessa. Alin perittävä lapsikohtainen kuukausimaksu on 28 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 e/kk. Seuraavien lasten maksu on enintään 20 prosenttia nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen maksusta eli enintään 59 e/kk.

Reisjärven varhaiskasvatus siirtyi käyttämään sähköistä Daisy-asiointipalvelua 1.3.2021 alkaen.

Uuden järjestelmän myötä siirryimme hoitoaikaperusteiseen laskutukseen.
Perittävät maksut tuntirajojen puitteissa 31.7.2024 saakka:

Kuukausituntimäärä Viikkotuntimäärä Hoitomaksu %
maksimimaksusta
Maksimi
maksu €/kk
0 - 85 h 0 - 20 h 60 % 177,00
yli 85 - 107 h yli 20 - 25 h 70 % 207,00
yli 107 - 130 h yli 25 - 30 h 80 % 236,00
yli 130 - 150 h yli 30 - 35 h 90 % 266,00
yli 150 h yli 35 h 100 % 295,00


Tilapäisen varhaiskasvatuksen maksu 31.7.2024 saakka.
Reisjärvellä on perheillä mahdollisuus käyttää ns. tilapäistä varhaiskasvatusta (aikaisintaan vanhempainrahakauden päätyttyä). Tilapäisestä varhaiskasvatuksesta, joka ei ole toistuvaa (kesto 1-5 päivää) peritään maksua 16 euroa päivältä riippumatta varhaiskasvatuspäivän pituudesta. Sama maksu peritään kaikilta tilapäisessä varhaiskasvatuksessa olevilta sisaruksilta. Tilapäinen varhaiskasvatussuhde ei katkaise lapsen osalta Kelan kautta maksettavaa lastenhoidontukea.

 

1.3.2023 alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin tuli muutoksia

Asiakasmaksupäätökset tehdään kaikille lapsille uusilla tulorajoilla 1.3.2023 alkaen. Käytämme pääsääntöisesti perheiden voimassa olevia tulotietoja. Mikäli olette hyväksyneet korkeimman maksun, mutta toivotte muutoksen myötä tulojanne tarkistettavan, tulee eDaisyn kautta tehdä tuloselvitys. Tuloselvitys tulee tehdä myös aina tulojen muuttuessa +/-10 %.

Varhaiskasvatusmaksujen tulorajat 1.3.2023-31.7.2024
Perheen koko Tuloraja
e/kk (brutto)
Maksu-%
tulorajan
ylittävästä
tulosta
Perheen bruttotulot,
joilla korkein maksu
2 3874 10,7 6626
3 4998 10,7 7750
4 5675 10,7 8427
5 6535 10,7 9105
6 7028 10,7 9780
7 7290 10,7 10047
8 7552 10,7 10309
9 7814 10,7 10571
10 8076 10,7 10833


Yli kymmenhenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta 262 euroa.

Näin lasket itse suuntaa-antavan nuorimman lapsen kokopäivähoidon varhaiskasvatusmaksun:
(perheen bruttotulot-tuloraja) x maksuprosentti = varhaiskasvatuksen kuukausimaksu (korkein maksu 295 e).