Asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu opetustoimen hintaindeksiin. Indeksitarkastukset tehdään kahden vuoden välein.
Tulojen huomioiminen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa

Maksu voi kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olla ensimmäisen lapsen osalta enintään 288 euroa kuukaudessa. Alin perittävä lapsikohtainen kuukausimaksu on 27 euroa.Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 145 e/kk. Seuraavien lasten maksu on enintään 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58 e/kk.

Maksuprosentit ja tulorajat 1.8.2020 alkaen
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat muuttuvat indeksitarkastuksen vuoksi seuraavasti:

Perheen koko Tuloraja
€/kk (brutto)
Maksu-% tulorajan
ylittävästä tulosta
Tuloraja korkeimmalle
maksulle €/kk (brutto)
2 2136 € 10,7 4828 €
3 2756 € 10,7 5448 €
4 3129 € 10,7 5821 €
5 3502 € 10,7 6194 €
6 3874 € 10,7 6566 €
7 4018 € 10,7 6710 €
8 4162 € 10,7 6854 €

Jos perheen koko on suurempi kuin kahdeksan henkilöä, korotetaan maksun määräämisen
perusteena olevaa tulorajaa 144 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Näin lasket itse suuntaa-antavan nuorimman lapsen kokopäivähoidon varhaiskasvatusmaksun:
(perheen bruttotulot-tuloraja)xmaksuprosentti = varhaiskasvatuksen kuukausimaksu (korkein maksu 288 e).

Reisjärven varhaiskasvatus siirtyi käyttämään sähköistä Daisy-asiointipalvelua 1.3.2021 alkaen.
Uuden järjestelmän myötä siirryimme hoitoaikaperusteiseen laskutukseen, joka on huoltajille oikeudenmukaisempaa.
Uudet 1.3.2021 voimaan tulevat maksuluokat ovat alla olevassa taulukossa:

Kuukausituntimäärä Viikkotuntimäärä Hoitomaksu %
maksimimaksusta
Maksimi
maksu €/kk
0 - 85 h 0 - 20 h 60 % 173,00
yli 85 - 107 h yli 20 - 25 h 70 % 202,00
yli 107 - 130 h yli 25 - 30 h 80 % 230,00
yli 130 - 150 h yli 30 - 35 h 90 % 259,00
yli 150 h yli 35 h 100 % 288,00

Tilapäisen varhaiskasvatuksen maksu
Reisjärvellä on perheillä mahdollisuus käyttää ns. tilapäistä varhaiskasvatusta (aikaisintaan vanhempainrahakauden päätyttyä). Tilapäisestä varhaiskasvatuksesta, joka ei ole toistuvaa (kesto 1-5 päivää) peritään maksua 16 euroa päivältä riippumatta varhaiskasvatuspäivän pituudesta. Sama maksu peritään kaikilta tilapäisessä varhaiskasvatuksessa olevilta sisaruksilta. Tilapäinen varhaiskasvatussuhde ei katkaise lapsen osalta Kelan kautta maksettavaa lastenhoidontukea.