Olet täällä

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu opetustoimen hintaindeksiin. Indeksitarkastukset tehdään kahden vuoden välein.

Maksu voi kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olla ensimmäisen lapsen osalta enintään 289 euroa kuukaudessa. Alin perittävä maksu on 27 euroa.Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 145 e/kk. Seuraavien lasten maksu on enintään 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58 e/kk.

Perheen koko, tulorajat, maksuprosentit ja vähimmäisbruttotuloraja korkeimmalle maksulle:
Perheen koko Tuloraja
€/kk (brutto)
Maksu-% tulorajan
ylittävästä tulosta
Tuloraja korkeimmalle
maksulle €/kk (brutto)
2 2102 € 10,7 4 808 €
3 2713 € 10,7 5 419 €
4 3080 € 10,7 5 786 €
5 3447 € 10,7 6 153 €
6 3813 € 10,7 6 519 €

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa
142 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Näin lasket itse suuntaa-antavan nuorimman lapsen kokopäivähoidon päivähoitomaksun:
(perheen bruttotulot-tuloraja) x maksuprosentti = päivähoitomaksu (korkein maksu 289 euroa).

Lue lisää varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2018 alkaen esitteestä

Maksuprosentit ja tulorajat 1.8.2020 alkaen
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat muuttuvat indeksitarkastuksen vuoksi seuraavasti:

Perheen koko Tuloraja
€/kk (brutto)
Maksu-% tulorjan
ylittävästä tulosta
Tuloraja korkeimmalle
maksulle €/kk (brutto)
2 2136 € 10,7 4828 €
3 2756 € 10,7 5448 €
4 3129 € 10,7 5821 €
5 3502 € 10,7 6194 €
6 3874 € 10,7 6566 €
7 4018 € 10,7 6710 €
8 4162 € 10,7 6854 €

Jos perheen koko on suurempi kuin kahdeksan henkilöä, korotetaan maksun määräämisen
perusteena olevaa tulorajaa 144 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

1.8.2020 alkaen perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävän maksun
enimmäismäärä on 288 euroa kuukaudessa. Pienin perittävä lapsikohtainen kuukausimaksu
on 27 euroa.
Lue lisää varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen esitteestä