Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu opetustoimen hintaindeksiin. Indeksitarkastukset tehdään kahden vuoden välein.

Maksu voi kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olla ensimmäisen lapsen osalta enintään 288 euroa kuukaudessa. Alin perittävä lapsikohtainen kuukausimaksu on 27 euroa.Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 145 e/kk. Seuraavien lasten maksu on enintään 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58 e/kk.

Maksuprosentit ja tulorajat 1.8.2020 alkaen
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat muuttuvat indeksitarkastuksen vuoksi seuraavasti:

Perheen koko Tuloraja
€/kk (brutto)
Maksu-% tulorajan
ylittävästä tulosta
Tuloraja korkeimmalle
maksulle €/kk (brutto)
2 2136 € 10,7 4828 €
3 2756 € 10,7 5448 €
4 3129 € 10,7 5821 €
5 3502 € 10,7 6194 €
6 3874 € 10,7 6566 €
7 4018 € 10,7 6710 €
8 4162 € 10,7 6854 €

Jos perheen koko on suurempi kuin kahdeksan henkilöä, korotetaan maksun määräämisen
perusteena olevaa tulorajaa 144 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Näin lasket itse suuntaa-antavan nuorimman lapsen kokopäivähoidon varhaiskasvatusmaksun:
(perheen bruttotulot-tuloraja)xmaksuprosentti = varhaiskasvatuksen kuukausimaksu (korkein maksu 288 e).

Lue lisää varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen esitteestä