Seuraavat vaalit: Kuntavaalit sunnuntaina 13.6.2021. Ennakkoäänestys kotimaassa 26.5.–8.6.2021 ja ulkomailla 2.–5.6.2021.
Vaalipäivä on virallinen liputuspäivä.

Vaalien ulkomainonta

Ulkomainonta kunnan hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla aloitetaan keskiviikkona 19.5.2021. Ehdokkaita asettaneiden ryhmien on poistettava vaali-mainokset ja niiden taustalevyt välittömästi vaalien jälkeen, kuitenkin viimeistään 20.6.2021.

Keskeiset periaatteet

  • vaaleissa on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus
  • vaalit ovat välittömät ja salaiset
  • kunkin äänestäjän on äänestettävä itse
  • äänestämisen on tapahduttava vaaliviranomaisen edessä

Vaaliviranomaiset

  • oikeusministeriö toimii ylimpänä vaaliviranomaisena
  • kunnassa vaalien toimittamisesta huolehtii valtuuston toimikaudekseen asettama keskusvaalilautakunta
  • vaalipäivän äänestyksestä huolehtii kunnanhallituksen erikseen kutakin vaalia varten asettama vaalilautakunta
  • laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten kunnanhallitus asettaa kutakin vaalia varten erikseen vaalitoimikunnan
  • keskusvaalilautakunnan sihteerin valitsee keskusvaalilautakunta

Äänestäminen

Äänioikeutettu voi äänestää joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Äänestyspaikat

Reisjärven kunta kuuluu Oulun vaalipiiriin. Reisjärven kunnassa on yksi ennakkoäänestyspaikka, joka on kunnantalon valtuustosali, Reisjärventie 8. Reisjärven kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Vaalipäivän äänestyspaikka on myös valtuustosalissa.

Kotiäänestyslomakkeen voit tulostaa kunnan nettisivuilta keväällä 2021. Lomakkeita saa myös kunnantalon neuvonnasta. 

Lisätietoja ja vaalien tulokset  oikeusministeriön vaalit -sivuilta