Aluevaalit

Aluevaalit 23.1.2022. Ennakkoäänestys kotimaassa 12.-18.1.2022 ja ulkomailla 12.-15.1.2022

Hyvinvointialueet on perustettu kesällä 2021 hyväksytyllä lailla. Sosiaali- ja terveys-, sekä pelastuspalvelut siirtyvät niiden hoidettavaksi 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialuetta on kaikkiaan 21 ja ne muodostavat pääosin kykyisen maakuntajaon pohjalta. Reisjärvi kuuluu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueeseen. Siihen kuuluu kaikkiaan 30 Pohjois-Pohjanmaan kuntaa.

Hyvinvointialueen tehtävänä on järjestää alueensa asukkaille sosiaali- terveys- sekä pelastuspalvelut yhdenvertaisesti ja laadukkaasti. Kuntayhtymillä, kun Selänne ja Kallio, olleet sote-tehtävät siirtyvät tällöin hyvinvointialueelle. Samalla myös sote-työtä tekevät työntekijät siirtyvät liikkeenluovutuksella hyvinvointialueelle. Kunnista myös kuntouttava työtoiminta siirtyy hyvinvointialueen järjestettäväksi. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen eli hyte-työ jää uudistuksessa pääosin kunnan vastuulle. Kunnat tekevätkin jatkossa yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa kuntalaistensa terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi ja edistämiseksi. Hyvinvoinnin ylintä poliittista päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto. Sen jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Ensimmäinen aluevaltuusto valitaan sunnuntaina 23.1.2022 järjestettävissä aluevaaleissa. Vuodesta 2025 alkaen aluevaalit järjestetään yhtä aikaa kuntavaalien kanssa. 

Aluevaltuuston tehtävänä on vastata hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää hyvinvointialueen päätösvaltaa, ellei asiasta säännellä lailla. Aluevaltuusto voi myös siirtää toimivaltaansa hyvinvointialueen muille viranomaisille hallintosäännöllä tai päätöksellään. Aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueella siis kunnanvaltuustoa kunnassa.  

Äänestäminen

Äänioikeutettu voi äänestää joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Äänestyspaikat

  • Reisjärven kunnassa on yksi ennakkoäänestyspaikka, joka on kunnantalon valtuustosali, reisjärventie 8. Vaalipäivän äänestyspaikka on valtuustosalissa.
  • Äänestää voi myös laitoksissa ja kotona. Halukkuus kotiäänestykseen tulee ilmoittaa 11.1.2022 mennessä oman kunnan vaalitoimijoille. 
  • Kotiäänestyslomakkeen voit tulostaa kunnan nettisivuilta. Lomakkeita saa myös kunnantalon neuvonnasta. 

Lisätietoja ja vaalien tulokset:

tulokset vahvistetaan 26.1.2022 ja aluevaltuusto aloittaa työnsä 1.3.2022.

 

TIETOA VAALEISTA JA AUKIOLOAJAT 

Aluevaalit 2022 ja ennakkoäänestyspaikan aukioloajat

 

KUULUTUKSET aluevaaleista 2022 löytyvät alapuolelta: 

3.1.2022 

LOMAKKEET 

Kotiäänestys-lomake