Reisjärven kunnan kaukolämpö- ja viemärilaitostoiminta on siirtynyt 1.1.2020 alkaen Reisjärven Lämpö Oy:n vastuulle.

Tietoja toiminnasta löydät Reisjärven Lämpö Oy:n omilta kotisivuilta