Tilastotietoja

SIJAINTI, HALLINNOLLINEN ASEMA JA VÄESTÖ

Reisjärven kunta sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnan etelälaidalla niin, että län­tisenä rajanaapurina on Lestijärvi ja ete­läise­nä rajanaapurina Kinnula ja Pihti­pudas. Muina rajanaapureina ovat pohjoispuolella Sievi ja itä­puolella Haa­pajärvi.

REISJÄRVEN HALLINNOLLINEN ASEMA

Reisjärvi kuuluu:

 • Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan
 • Haapajärven kihlakuntaan
 • Pohjois-Suomen verovirastoon/Jokilaaksojen verotoimistoon
 • Jokilaaksojen vakuutuspiiriin
 • Nivala‑Haapajärven seutukuntaan
 • Keski-Pohjanmaan maaseutuelinkeinopiiriin
 • Pohjois-Pohjanmaan maanmit­taustoimistoon
 • Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen
 • Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon
 • Pohjois‑Pohjanmaan liittoon
 • Keski-Pohjanmaan liittoon
 • Keski‑Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiuruun
 • Pohjois-Suomen sotilaslääniin
 • Peruspalvelukuntayhtymä Selänteeseen
 • Jokilaaksojen pelastuslaitokseen
 • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymään

REISJÄRVEN VÄESTÖ

Vuosi Väestö
2003 3168
2004 3127
2005 3106
2006 3065
2007 3039
2008 2990
2009 3020
2010 2975
2011 2998
2012 2961
2013 2928
2014 2899
2015 2893
2016 2857
2017 2813