Varhaiskasvatus

Lähtökohtana lapsen hyvälle arjelle ja tasapainoiselle kasvamiselle

Reisjärven varhaiskasvatussuunnitelma

 

Tuulenpesän päiväkoti

Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatus edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisee syrjäytymistä. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on yhteistyössä perheen kanssa edistää alle kouluikäisen lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Reisjärven varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat perheille vaihtoehtoisesti perhepäivähoitoa tai päiväkotihoitoa.

Varhaiskasvatusta ohjataan valtakunnallisella varhaiskasvatussuunnitelmalla (Stakes/Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet). Tämän asiakirjan pohjalta on laadittu oma varhaiskasvatussuunnitelma, jota syvennetään hoitomuotokohtaisesti eri hoitopaikoissa.Ohjeistus varhaiskasvatuksen henkilökunnan ilmoitusvelvollisuudesta 1.8.2021 alkaen