Olet täällä

Varhaiskasvatus

Lähtökohtana lapsen hyvälle arjelle ja tasapainoiselle kasvamiselle

Reisjärven varhaiskasvatussuunnitelma

 

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on yhteistyössä perheen kanssa edistää alle kouluikäisen lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Reisjärven varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat perheille vaihtoehtoisesti perhepäivähoitoa, ryhmäperhepäivähoitoa tai päiväkotihoitoa.

Varhaiskasvatusta ohjataan valtakunnallisella varhaiskasvatussuunnitelmalla (Stakes/Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet). Tämän asiakirjan pohjalta on laadittu oma varhaiskasvatussuunnitelma, jota syvennetään hoitomuotokohtaisesti eri hoitopaikoissa.

 

Lisätietoa saat Näin haen kunnallista päivähoitopaikkaa -esitteestä.