Rakennusvalvontapalvelut

Reisjärven kunta ostaa rakennusvalvontapalvelut PPKY Selänteeltä.

Rakennusvalvonnan sivuille siirryt TÄSTÄ

 

Poikkeamisluvat

Poikkeamisluvat ratkaisee Reisjärven kunnanhallitus.

Lupahakemukset käsittelee ja valmistelee tekninen toimisto.

 

Hinnasto

Viranomaistehtävistä suoritettavat maksut (Valt. 28.9.2016 § 45, voimaantulo 1.10.2016)

POIKKEAMISPÄÄTÖS (MRL 171-174 §)
Poikkeamispäätös rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä:
- myönteinen 400 eur
- kielteinen 200 eur

SUUNNITTELUTARVEPÄÄTÖS (MRL 16 §, 137 §)
Suunnittelutarvepäätös rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä:
- myönteinen 400 eur
- kielteinen 200 eur

VIRANOMAISEN SUORITTAMA KUULEMINEN (MRL 173 §, MRA 86 §)
Poikkeamislupahakemusta koskeva kuuleminen naapuria kohti 30 eur

 

Liitetiedostot
Liite Size
Poikkeamislupaohje 374.84 KB
Poikkeamislupahakemus 158.09 KB