Eduskuntavaalit

Vaalit on toimitetu 14.4.2019. Seuraavat eduskuntavaalit huhtikuussa 2023. Vaalipäivä on huhtikuun kolmas sunnuntai.

Eduskuntavaaleissa valitaan suhteellisilla vaaleilla 200 kansanedustaa eduskuntaan.  Vaaleja varten maa on jaettu maakuntajaon pohjalta vaalipiireihin. Vaalipiirejä on 13.  Reisjärven kunta kuuluu Oulun vaalipiiriin. Valtioneuvoston päätöksen mukaan Oulun vaalipiiristä valittiin 18 kansanedustajaa vuoden 2019 vaaleissa.

Äänioikeus

Äänioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Äänioikeutta ei saa käyttää asiamiehen välityksellä.

Äänioikeusrekisteri ja ilmoituskortti

Väestörekisterikeskus perustaa äänioikeusrekisterin. Perusteena on väestötietojärjestelmän tiedot. Äänioikeutetulle lähetetään ilmoituskortti. Äänioikeusrekisteriä koskevat kyselyt ja oikaisuvaatimukset tehdään maistraatille.

Tuloksen laskenta ja vahvistaminen

Vaalipiirilautakunta huolehtii ennakkoäänestyksessä annettujen äänestyslippujen laskennasta ja vaalipäivän äänestyksessä annettujen äänestyslippujen tarkastuslaskennasta ja vahvistaa vaalien tuloksen.

Äänestysaktiivisuus kunnassa viime eduskuntavaaleissa

Äänioikeutettuja oli 2288. Ennakkon äänesti 833 (36,4 %). Vaalipäivänä äänesti 641(28,0 %). Yhteensä äänesti 1474 (64,4 %). Luvuissa on mukana ulkosuomalaiset. Äänestysaktiivisuusprosentti oli 70,0, kun huomioidaan vain Suomessa asuvat äänioikeutut.

Tulokset